19 november 2015
advertentie Roelof Hamster

VPTZ - Thuis

Het verzorgen van iemand in de laatste levensfase kan erg zwaar zijn. Ook al is er hulp van de thuiszorg, wijkverpleging en de huisarts. De vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland staan familie, vrienden of buren bij in de zorg.Lees meer...

VPTZ - Hospice

Velen willen de laatste levensfase liever thuis, in de meest vertrouwde omgeving, doorbrengen. Soms is dat door gezins- of woonomstandigheden niet mogelijk, of men kiest heel bewust voor een andere plek dan thuis.Lees meer...

Vrijwilligers

Vrijwilligers nemen in de palliatieve zorg een specifieke plaats in.Vrijwilligers betekenen een surplus in de zorg door ‘Er te Zijn’ voor de patiënt en zijn familie door hen uit hartelijke medemenselijkheid aandacht, tijd, een luisterend oor en een helpende hand …Lees meer...