Kapotte apparaten goed voor VPTZ? Lees hoe dit werkt onder nieuws!

homepagina vptzzofriesland

VPTZ - Thuis

Het verzorgen van iemand in de laatste levensfase kan erg zwaar zijn. Ook al is er hulp van de thuiszorg, wijkverpleging en de huisarts. De vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland staan familie, vrienden of buren ook thuis bij in de zorg.Lees meer...

VPTZ - Hospice

Velen willen de laatste levensfase liever thuis, in de meest vertrouwde omgeving, doorbrengen. Soms is dat door gezins- of woonomstandigheden niet mogelijk, of men kiest heel bewust voor een andere plek dan thuis.Lees meer...

Nieuws!

Kapotte apparaten leveren geld op!
Lever oude apparaten of lampen in bij het ecostation in Smallingerland en spaar punten voor VPTZ Zuidoost Friesland!Lees meer...