Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

L. Sietzema-Joustra- voorzitter
R. Meppelink – secretaris
P. Douma –  penningmeester
F. Woudwijk-Kuipers – algemeen bestuurslid
F.B. Kaufmann- algemeen bestuurslid
J.N. Jurjens-algemeen bestuurslid