Een huiselijke en gastvrije omgeving

Velen willen de laatste levensfase liever thuis, in de meest vertrouwde omgeving, doorbrengen. Soms is dat door gezins- of woonomstandigheden niet mogelijk, of men kiest heel bewust voor een andere plek dan thuis. Het hospice biedt een huiselijke en gastvrije omgeving. In ons hospice is de patiënt een welkome gast, en zorgen de vrijwilligers voor een gastvrije ambiance.
Hospice Smelnehaven van VPTZ Zuidoost Friesland is mooi gelegen aan Het Zuid 20 te Drachten. De landhuisstijl en de smaakvolle inrichting geven direct een warm en huiselijk gevoel. Hospice Smelnehaven heeft zes volledig ingerichte kamers met eigen badkamer.

Huiselijke sfeer

De huiselijke sfeer wordt benadrukt door de royale gezamenlijke huiskamer. Op de begane grond bevindt zich ook de keuken, waar elke dag door vrijwilligers wordt gekookt. Voor naasten die incidenteel willen overnachten is er tegen een kleine vergoeding een logeerkamer beschikbaar.

Royale tuin

Het Hospice Smelnehaven is omringd door een mooi aangelegde tuin, die volledig ter beschikking staat aan onze gasten en hun bezoek. De tuin biedt ook een beschutte plek met een comfortabele zithoek, waar het genieten is van de rust en de natuur.

Royale tuin bij het Hospice.

Financiën

Voor het verblijf in het hospice vragen wij een bijdrage van € 42,50 per dag. Dit is inclusief maaltijden en uw was wordt gedaan. Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering wordt dit bedrag soms deels of geheel vergoed. Informeer naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

De kosten van huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden worden vergoed door de WMO. Hiervoor geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Voor overnachting van familie wordt een vergoeding van € 10,- per persoon gevraagd. Wanneer familie gebruik maakt van het ontbijt, vertrouwen wij op een vrijwillige bijdrage.

Aanvraag Bijzondere Bijstand

Voor diegenen die niet in staat zijn de dagprijs te betalen, is er de mogelijkheid een beroep te doen op de Bijzondere Bijstand. Men komt daarvoor in aanmerking met een inkomen op of beneden bijstandsniveau met een limietvoorwaarde voor het eigen vermogen van een alleenstaande of van een echtpaar. De vermogenstoetsing gebeurt door een ambtenaar van de gemeente. De coördinator kan u hierover verder informeren.

Coördinatie

De coördinatie van het inzetten van de vrijwilligers in het hospice is in handen van een vaste coördinator Sjoeke van der Meer. Zij is tevens het vaste aanspreekpunt voor de gast, de familie, de vrijwilliger, de thuiszorg en de huisarts.

Vrijwilligers

In ons hospice is de gast verzekerd van 24/7 zorg. De vrijwilligers werken in wisseldiensten van 07.00 tot 23.00 uur. De nachtperiode van 23.00 – 7.00 uur wordt verzorgd door medewerkers van De Friese Wouden Thuiszorg.

De vrijwilligers bieden ondersteuning en begeleiding aan de gast en de naasten.

Nazorg

De ondersteuning aan de mantelzorgers beperkt zich niet tot de periode van ziekte en overlijden. Vanzelfsprekend is er ruimte voor nazorg en een zorgvuldige afronding van het contact met de familie.

Medische zorg

De palliatieve terminale zorg die in het hospice wordt geboden is gericht op de zieke, op zijn/haar behoeften en op een zo draaglijk en menswaardig leven tot het einde toe. Daarnaast maken de familie en vrienden deel uit van de zorg en krijgen zij ondersteuning.

In het hospice wordt optimale palliatieve zorg met goede pijn- en symptoombestrijding en begeleiding geboden.

De Friese Wouden  Thuiszorg en Huisarts

De medische en verpleegkundige zorg in het hospice is in handen van uw eigen huisarts en van De Friese Wouden Thuiszorg. Indien uw eigen huisarts niet beschikbaar is, dan werken wij samen met de huisartsenpraktijk van Medisch Centrum de Poort Drachten.