VPTZ ThuisHet verzorgen van iemand in de laatste levensfase kan erg zwaar zijn. Ook al is er hulp van de thuiszorg, wijkverpleging en de huisarts. De vrijwilligers van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Zuidoost Friesland staan familie, vrienden of buren bij in de zorg.

Wilt u meer weten of hulp aanvragen bel dan met de coordinator thuisondersteuning: 06 43 56 97 70

Praktische zorg

Onze vrijwilligers geven praktische zorg zoals familie, vrienden of buren die als mantelzorgers kunnen geven: helpen bij eten en drinken, de zieke verfrissen en weer ‘lekker’ in bed leggen, of bijvoorbeeld samen een wandeling maken. Daarbij is er alle ruimte voor luisteren of samen praten.
De vrijwilliger kan ook een paar uur per dag de taak van de mantelzorger overnemen, zodat deze een paar uurtjes voor zichzelf heeft en op adem kan komen.

VPTZ vrijwilliger meerdere malen per dag

Soms heeft iemand in de laatste levensfase weinig mantelzorgers en wil hij/zij toch graag thuis sterven. In zo’n situatie is het ook mogelijk dat er meerdere malen per dag een VPTZ vrijwilliger komt.

VPTZ vrijwilliger in verzorgingstehuis of zorginstelling

Ook kunnen onze vrijwilligers extra aandacht en ondersteuning in de laatste levensfase bieden voor bewoners in bv verzorgingshuizen of andere zorginstellingen. Hier is wel personeel aanwezig maar die hebben soms weinig tijd om bij iemands bed te gaan zitten.

VPTZ vrijwilliger ’s nachts

Er kan eventueel ook incidenteel ondersteuning in de nacht worden geboden.

Financiën

Voor zorg in de thuissituatie wordt er geen financiële bijdrage gevraagd. Een gift of donatie om onze activiteiten te ondersteunen wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.
Zie “Giften en Donaties”

Coördinatie

De coördinatie van het inzetten van de vrijwilligers in de thuissituatie is in handen van een vaste coördinator Hiske Bekkema.
Zij is tevens het vaste aanspreekpunt voor de betrokkene, de familie, de vrijwilliger, de thuiszorg en de huisarts.

Vrijwilligers

Ons team van vrijwilligers wordt met zorg samengesteld. Vanzelfsprekend treden zij, ieder op hun eigen manier, de betrokkene en de naasten liefdevol en respectvol tegemoet. Onze vrijwilligers worden regelmatig getraind en professioneel begeleid.
In de thuissituatie worden vrijwilligers in overleg met de coördinator voor één of meerdere dagdelen per week ingezet.

Nazorg

De ondersteuning aan de mantelzorgers beperkt zich niet tot de periode van ziekte en overlijden. Vanzelfsprekend is er ruimte voor nazorg en een zorgvuldige afronding van het contact met de familie.