Veel gestelde vragen over de zorg thuis.Veel gestelde vragen

“Hoe vraag ik thuishulp aan?”

De betrokkene zelf, of de familie kan zich direct tot de coördinator van VPTZ Zuidoost Friesland Thuis wenden. Dat is Hiske Bekkema. Haar telefoonnummer is: 06 – 43 56 97 70.
Tevens kan de aanmelding gedaan worden door de huisarts, thuiszorg of wijkverpleegkundige.

“Zijn er kosten aan de thuishulp van VPTZ Zuidoost Friesland verbonden?”

Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. Een gift of donatie om onze activiteiten te ondersteunen wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. Zie Giften en Donaties’.

“Is er een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor thuishulp?”

Behalve dat de betrokkene in de terminale fase is, is er geen nadere indicatie nodig.

“Op hoeveel uren of dagdelen kan ik rekenen op thuishulp?”

In de thuissituatie wordt afhankelijk van de behoefte, in gezamenlijk overleg het aantal uren/dagdelen samen met u bepaald. Dat wordt bij de intake direct besproken en kan tussentijds aangepast worden.

“Wat kan ik verwachten van de thuishulp vrijwilliger?”

Onze vrijwilligers fungeren als aanvulling op de mantelzorg. Ook kunnen ze verlichting aan de mantelzorgers bieden door deze tijdelijk te vervangen.

Heeft u meer vragen? Wij geven u graag antwoord.

Indien u meer vragen heeft geven wij graag het antwoord daarop. U kunt daarvoor contact opnemen via email en telefoon. Deze gegevens staan onder het kopje contact. Klik hier om deze gegevens te bekijken.