Giften en donaties

Naast de rijksvergoeding en de eigen bijdrage van de gasten is VPTZ Zuidoost Friesland afhankelijk van giften en donaties.

Eenmalige gift

Steun het werk van VPTZ Zuidoost Friesland met een eenmalige gift.

Klik hier voor uw bijdrage

Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij ons werk doen.
Heeft u vragen? Laat het ons weten via info@vptzzofriesland.nl

Rekeningnummer: NL 28 RABO 0148 2007 10 t.n.v. Stichting Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland.

Donateur

VPTZ Zuidoost Friesland kan ook op langere termijn de speciale zorg blijven leveren als wij kunnen rekenen op uw structurele hulp.
Dit kan al vanaf € 25,00 per jaar.

Rekeningnummer: NL 28 RABO 0148 2007 10 t.n.v. Stichting Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland.

Klik hier voor het formulier ‘ik word donateur’.

Schenking

Wij informeren u graag over de mogelijkheden hoe u middels een notariële schenkingsakte, een legaat of een testament Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland financieel kunt steunen.

Fiscaal aftrekbaar

De belastingdienst heeft de Stichting Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland  als ANBI aangemerkt. Hierdoor is uw gift, donatie of schenking binnen de daarvoor gestelde fiscale regels aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

VPTZ Zuidoost Friesland aangemerkt als ANBI instelling. Giften en donaties.