Privacy-statement VPTZ Zuidoost Friesland

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland:

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.
Wij willen u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom VPTZ Zuidoost Friesland (VPTZ ZO Friesland) uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Zo zullen we bij de intake voor een hulpaanvraag in elk geval vragen om uw naam en adres en andere benodigde contactgegevens.
  • Wanneer u als vrijwilliger bij VPTZ ZO Friesland wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens en de gegevens uit uw cv verwerken.
  • Als u een donatie wilt doen aan VPTZ ZO Friesland verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
  • Tot slot verwerken wij ook u contactgegevens van u als u leverancier bent voor VPTZ ZO Friesland.
  • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of andere nieuwsuitingen zoals een jaarverslag van VPTZ ZO Friesland, zullen wij uw naam en e-mailadres verwerken.

VPTZ Zuidoost Friesland

draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor het werkproces noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.
We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat U niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent

ga naar deel 2 privacyverklaring