Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

F. Woudwijk-Kuipers – voorzitter
R. Meppelink – secretaris
P. Douma – penningmeester
Harriët Lassche – algemeen bestuurslid
F.B. Kaufmann – algemeen bestuurslid
J.N. Jurjens – algemeen bestuurslid
C. Staal – algemeen bestuurslid