Komt u ons team versterken?

Specifieke plaats vrijwilligers.

Vrijwilligers nemen in de palliatieve zorg, zowel in de thuissituatie als in het hospice een specifieke plaats in. Vrijwilligers betekenen een surplus in de zorg door ‘Er te Zijn’ voor de patiënt en zijn familie, door hen uit hartelijke medemenselijkheid aandacht, tijd, een luisterend oor en een helpende hand te schenken.

U biedt praktische zorg zoals familie, vrienden of buren die kunnen geven: helpen bij eten en drinken, de zieke verfrissen en weer ‘lekker’ in bed leggen, of samen een wandeling maken.

In het hospice zorgen vrijwilligers voor een warme sfeer en huiselijkheid en samen met anderen houden zij het huishouden draaiende.

U kunt zelf de keuze maken of u er de voorkeur aan geeft om in de thuissituatie of in het hospice of voor beide beschikbaar te zijn.

Begeleiding

Ons team wordt met zorg samengesteld. Onze vrijwilligers worden professioneel begeleid en regelmatig getraind. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die deze zelfstandige en verantwoordelijke taak kunnen vervullen. Ter voorbereiding voordat u wordt ingezet volgt u een kort inwerktraject en een introductietraining.  Deze training wordt afgesloten met een certificering. Er worden tevens diverse avonden georganiseerd waarop u ervaringen kunt uitwisselen. U kunt dan nader kennis kunt maken met uw collega vrijwilligers bij VPTZ Zuidoost Friesland.

Wilt u ons team komen versterken, dan vindt u hier een aanmeldformulier.

Klik hier voor onze brochure over vrijwilliger worden.

Werktijden Thuis vrijwilligers

In de thuissituatie wordt afhankelijk van de behoefte, in gezamenlijk overleg met de zorgvrager het aantal uren bepaald. Wij noemen dat ‘inzet’. Dat kan ‘s ochtends, ’s middags en/of ‘s avonds zijn. Van één keer per week, tot dagelijks een aantal uren variërend van 1 uur tot 12 uur per dag.  Per vrijwilliger wordt minimaal 1 inzet per week verwacht en bij drukte graag 2 inzetten per per week.

De nachtperiode van 23.00 – 07.00 uur wordt in het algemeen verzorgd door een nachtverpleegkundige van de Thuiszorg. Vrijwilligers vullen de afgesproken uren in, afhankelijk van de zorgvraag in wisseldiensten van max. 4 uren. Het kan dus zijn dat meerdere vrijwilligers elkaar afwisselen. Voor uitzonderlijke gevallen stellen we de bereidheid om ook ’s nachts te worden ingeroosterd zeer op prijs.

Inroosteren Thuis vrijwilligers

U kunt zichzelf inplannen. Het rooster is per inzet verschillend. We proberen de planning zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de woonplaats van de vrijwilliger en de woonplaats van de zorgvrager. Bij een intensieve inzet (meerdere dagdelen per dag) is het “Alle hens aan dek!”, dan wordt er een beroep gedaan op de flexibiliteit van de vrijwilligers.

Er wordt minimaal 1 inzet (max. 4 uur achterelkaar) per week verwacht en bij drukte graag 2 inzetten per vrijwilliger. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek met een vrijwilliger wordt gevraagd naar de bereidheid om nachtinzetten te doen.

Werktijden Hospice vrijwilligers

In ons hospice is de gast verzekerd van 24/7 zorg. De vrijwilligers werken in wisseldiensten van steeds 4 uur aaneengesloten, van 07.00 tot 23.00 uur.

De nachtperiode van 23.00 -07.00 uur wordt verzorgd door medewerkers van De Friese Wouden Thuiszorg.

Inroosteren Hospice vrijwilligers

Er wordt minimaal 1 inzet (max. 4 uur achter elkaar) per week verwacht. U moet bereid zijn om 1 tot 2 keer per maand een dagdeel in het weekend of op feestdagen aanwezig te zijn.

Vrijwilligers kunnen grotendeels zelf inplannen wanneer ze aanwezig kunnen zijn. Wel moet er in beginsel bereidheid zijn om in alle diensten ingeroosterd te kunnen worden.