Aanmelden Thuis VPTZ Zuidoost Friesland.

Aanmelden thuis

Om voor zorg en ondersteuning in de thuissituatie in aanmerking te komen is geen medische indicatie nodig. De aanmelding kan zowel door de huisarts, wijkverpleegkundige, het ziekenhuis, het verzorgings-/verpleeghuis of een andere zorginstelling worden gedaan. Uiteraard kan ook de betrokkene zelf, of de familie zich rechtstreeks bij ons aanmelden.

Meer informatie ?

Neem dan contact op met de coördinator VPTZ Zuidoost Friesland Thuis: Hiske Bekkema 06 43569770. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt voor een gesprek. Dit gesprek kan, indien nodig, binnen 24 uur plaatsvinden.