Aanmelden Hospice Smelnehaven

Aanmelden hospice

Om voor het verblijf in ons hospice in aanmerking te komen is een medische indicatie voor terminale thuiszorg nodig.
Deze indicatiestelling loopt via De Friese Wouden Thuiszorg en Zorgverzekeraar (wijkverpleging). De aanmelding voor opname kan door de huisarts, wijkverpleegkundige, ziekenhuis etc. worden gedaan. Ook door de betrokkene zelf of familie mag de aanmelding gedaan worden.
Dit geldt zowel voor een definitieve opname als voor respijtzorg. Respijtzorg omvat opname van tijdelijke duur om de familie of mantelzorger te ontlasten. Zo kan er ruimte geboden worden om tot rust te komen.

Meer informatie ?

Neem dan contact op met de coördinator van het Hospice Smelnehaven. Telefoon: 06 13 599 331