ANBI geregistreerd

De Stichting VPTZ Zuidoost Friesland, de Stichting Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland en de Stichting Hospice Smelnehaven zijn  door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan deze stichtingen wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Ook giften aan deze stichtingen kunnen, binnen de door de belastingdienst opgestelde regels, in mindering  worden gebracht op uw inkomen op het aangiftebiljet  van de inkomstenbelasting. De gegevens van deze stichtingen kunt u vinden door op de volgende links te klikken.

 

Stichting VPTZ Zuidoost Friesland

Stichting Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland

Stichting Hospice Smelnehaven

 

 

VPTZ Zuidoost Friesland aangemerkt als ANBI instelling.